Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

x
stomatologiczna grupa zakupowa

Nie masz jeszcze konta na SGZ?
Dołącz do nas za darmo

Regulamin


 

1. Podstawowe pojęcia:

 

Stomatologiczna Grupa Zakupowa – w skrócie SGZ – z siedzibą w Wolsztynie (64-200) przy ulicy Garbarskiej 11, NIP 8291523786, REGON 301389605

 

Partner – przedsiębiorstwo, które zawarło z SGZ umowę o współpracy partnerskiej

 

Osoba rejestrująca się – osoba wprowadzająca na portalu sgz.com.pl wymagane do rejestracji dane w celu uzyskania statusu członka SGZ

 

Członek SGZ – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji na stronie www.sgz.com.pl i została zaakceptowana przez administratora portalu. Tym samym staje się członkiem Stomatologicznej Grupy Zakupowej

 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu sgz.com.pl i stanowi regulamin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

 

3. Operatorem serwisu sgz.com.pl, który świadczy usługi opisane w Regulaminie, jest Stomatologiczna Grupa Zakupowa.

 

4. Adresatem postanowień Regulaminu jest każda osoba rejestrująca się i każdy Członek SGZ.

 

5. Osoba fizyczna, chcąca stać się Członkiem SGZ i korzystać z usług SGZ musi dokonać rejestracji na stronie sgz.com.pl. Rejestracja równoznaczna jest z akceptacją Regulaminu.

 

6. Przy rejestracji do grupy członków SGZ obowiązkowe jest podanie imienia i nazwiska, danych teleadresowych, a także numeru prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (numer PWZ).

 

7. Członkostwo w SGZ i korzystanie z serwisu  www.sgz.com.pl przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, obywateli polskich, posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa na terenie Polski. Członkostwo w SGZ możliwe jest wyłącznie po spełnieniu łącznie wszystkich powyższych warunków.

 

8. Po wprowadzeniu wymaganych danych osoba rejestrująca się otrzymuje na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji. Następnie osoba rejestrująca się poddawana jest weryfikacji przez administratora SGZ. Pozytywne zakończenie weryfikacji podanych danych potwierdzone jest poprzez wiadomość e-mail przesłaną na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu tej wiadomości osoba rejestrująca się staje się Członkiem SGZ.

 

9. Przyjęcie do grona członków SGZ wiąże się z otrzymaniem karty członkowskiej, która uprawnia do otrzymywania rabatów na produkty i usługi partnerów grupy. W przypadku utraty członkostwa w SGZ Członek zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej karty członkowskiej. Karta członkowska jest wyłączną własnością SGZ.

 

10. Rejestracja jest bezpłatna a członkowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z logowaniem się do systemu.

 

11. Dane osobowe przetwarzane są i chronione zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

12. Członek SGZ ma prawo w każdym czasie do wglądu oraz zmiany podanych danych osobowych.

 

13. Administratorem danych osobowych jest SGZ.

 

14. Celem członkostwa w SGZ jest możliwość korzystania z wynegocjowanych przez SGZ rabatów, zniżek i upustów na produkty i usługi partnerów grupy.

 

15. SGZ dokonuje negocjacji z partnerami w celu uzyskania najlepszej oferty dla członków SGZ.

 

16. SGZ dokonuje badań ankietowych wśród członków SGZ w celu określenia ich potrzeb. Uzyskanie statusu członka SGZ równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przeprowadzanie takich badań w dowolnej, wybranej przez SGZ formie.

 

17. SGZ informuje członków SGZ o najlepszych ofertach partnerów grupy. Rejestracja wiąże się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie komunikatów i materiałów reklamowych drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną a także za pośrednictwem widomości sms.

 

18. Członkowie składają zamówienia bezpośrednio u wybranego przez nich Partnera. Zlecenie realizowane jest wyłącznie przez Partnera. Dostawa produktów i usług odbywa się bezpośrednio od Partnera do danego Członka SGZ. SGZ nie ponosi odpowiedzialności za realizację zamówienia przez Partnera, a także za jego rozliczenie.

 

19. SGZ nie realizuje i nie przekazuje zamówień Członków SGZ do Partnera.

 

20. Partner wystawia fakturę składającemu zamówienie Członkowi SGZ z uwzględnieniem ustalonego z SGZ rabatu.

 

21. Aby skorzystać z rabatów oferowanych przez partnerów Grupy, przed podjęciem negocjacji zakupowych należy okazać kartę członkowską, lub w przypadku zakupów poza siedzibą partnera podać numer karty. Partner może żądać podania również innych danych tj.numer PWZ, NIP, imienia i nazwiska lub nazwy placówki medycznej, w celu weryfikacji członkostwa.


22. W przypadku uchylania się przez Członka SGZ od zapłaty za produkty i usługi zakupione u Partnera w okresie dłuższym niż 15 dni od dnia upływu określonego na fakturze terminu płatności, SGZ zastrzega sobie prawo do usunięcia go z grupy członków SGZ. W takim przypadku Członkowi SGZ nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem SGZ.

 

23. Wszelkie zmiany treści regulaminu będą przekazywane drogą elektroniczną do wszystkich członków SGZ. Członek SGZ zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia SGZ o wszelkich zmianach dotyczących jego danych teleadresowych.

 

24. Członek SGZ może zrezygnować z uczestnictwa w SGZ w każdym czasie. W przypadku rezygnacji z udziału w SGZ Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o tym w formie elektronicznej lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres SGZ w terminie do dnia 31 grudnia tego roku, w którym nastąpiła rezygnacja z członkowstwa w SGZ. W przypadku rezygnacji z członkostwa w SGZ członek zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej karty członkowskiej. Karta członkowska jest wyłączną własnością SGZ.

 

25. SGZ rezerwuje sobie prawo do usunięcia Członka w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

 

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

$this->view->rowsetPartners = Def_Db_Table::getPartners();

Partnerzy zobacz wszystkich partnerów